İş Güvenliği ve Çevre

Güvensan Temizlik Hizmetleri Tekstil Elektronik San. ve Tic. LTD ŞTİ olarak benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvensan’nın faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Bu amaçtan yola çıkarak mesleki ve kişisel eğitim programları ile personeli topluma, çevre ve iş güvenliği konularında deneyimli bireyler olarak yetiştirmektedir. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu felsefe şirket içi eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi olanaklarının eksiksiz verilmesi ile başarıya ulaşmaktadır.

 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarına giren konular kalite, verimlilik ve maliyet alanları ile aynı sorumluluk duygusu ve çevre bilinci içerisinde ele alınır. Bu sorumluluğumuza tüm çalışanlarımız dahildir. Onların maruz kalabileceği tehlikeleri azaltacak, riskleri yönetecek tedbirleri alarak sistemimizi her daim iyileştirecek şekilde planlama yapmak ve hareket etmek kurumsal amacımızdır.