İNSAN KAYNAKLARI  »  ÇALIŞMA İLKELERİ

Kurumsal kimliğimizi oluşturan en önemli parçalardan biri olarak gördüğümüz taahhüt edilen işlerin zamanında teslim edilmesi ve bu zaman planlamasına uyulurken de işin kalite ve niteliklerinden ödün verilmemesi temel ilkemizdir. Kurumsal kimliğimizi oluşturan bir diğer önemli unsurda personellerimizdir.Kurumumuzda çalışmakta olan personel, tanımlanmış görev alanları içerisinde GÜVENSAN ilkelerini temsil etme disiplin ve sorumluluğuna sahiptir.Organizasyonumuzda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak hedefi, GÜVENSAN Tesis Hizmetleri’nin var olan temel prensip ve yaklaşımı çerçevesinde daha ilerilere taşınmasıdır.

Güvensan müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı, aynı zamanda çevreyi ve doğayı korumayı da ilke edinmiştir. 
 
GÜVENSAN İK POLİTİKALARI
 
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 
• Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
 
• Mesleki ve kişisel yetkinlikleri sürekli güncel tutarak eğitim ve gelişimi sürdürmek.

Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.

• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
 
Şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarını sayesinde uzun yıllar varlığını sürdüren bir şirket olmanın tecrübesi  bizi kurumlar arasında güçlü kılmaktadır.